รับสมัครผู้ร่วมงาน

Job Position : Account Executive - Property & Casulty

อัตรา

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีใจรักการงานบริการ และมีทักษะในอธิบาย การพูด นำเสนอที่ดี
- มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย อย่างน้อย 2 ปี                                       - หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัยจะพิจารณาเ็ป็นพิิเศษ
- มีเงินเดือนประจำ + โบนัส + และสวัสดิการ

ชื่อ - นามสกุล

 *

ที่อยู่

 *

โทรศัพท์

 *

โทรสาร

วัน/เดือน/ปี ที่เกิด

 *

การศึกษา

 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีจำเป็น

 *

อีเมล

 *

ผู้แนะนำ

 

ท่านรู้จัก Maxi Broker จากสื่อใด

 

ท่านมีใบอนุญาตินายหน้า/ตัวแทนหรือไม่

 

ประสบการณ์การทำงาน

 
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MAXI INSURANCE BROKER CO.,LTD

2222/9 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง,

กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทร:02-793-8888 , แฟกซ์ : 02-793-8899

อีเมล์ : maxiinfo@maxi.co.th

ผลิตภัณท์ของเรา