ด้านวิศวกรรม

การประกันภัยเครื่องอัดแรงดัน หรือหม้อไอน้ำ  

ต่อไปแล้ว     ยัง     ซื้อใหม่

ดาวโหลดแอพพิเคชั่นฟอร์ม

โปรดส่งใบคำขอประกันภัยตามที่อยู่ข้างล่างนี้

MAXI INSURANCE BROKER CO.,LTD

2222/9 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง,

กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทร:02-793-8888 , แฟกซ์ : 02-793-8899

อีเมล์ : maxiinfo@maxi.co.th

ผลิตภัณท์ของเรา